KOSGEB Girişimcilik Destekleri
Hibe Analiz Danışmanlık

KOSGEB Girişimcilik Destekleri

KOSGEB girişimcilik destekleri, girişimci adaylarının iş kurmanın önündeki finansal ve lojistik engelleri aşmasına yardımcı olabilir. Finansman, eğitim, danışmanlık hizmetleri, ağ oluşturma fırsatları ve tesislere erişim ile KOSGEB, girişimcilerin fikirlerini başarılı işlere dönüştürmelerine yardımcı olacak kapsamlı bir kaynak paketi sunar.

GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ

Girişimcilik desteklerinden faydalanabilmek için öncelikle KOSGEB'in online eğitimini tamamlamamız gerekmektedir. Girişimcinin son üç yıl içerisinde her hangi bir işletme kurmaması, yada başka bir işletmede yüzde 30 veya üzerinde bir ortaklığının olmaması gerekmektedir.

GELENEKSEL GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ

Bu destekten yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin 18 yaşından büyük Türk vatandaşı olması ve kendi adına kayıtlı işyerinin bulunmaması gerekmektedir. KOSGEB, başarılı başvuru sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 60.000 Türk Lirasına kadar hibe sağlamaktadır. Bu hibe, kuruluş desteği ve performans desteği gibi iş geliştirme faaliyetleri için kullanılır.

İLERİ GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ

KOSGEB eğitimlerini tamamlamış ve ilk defa şirket kurmuş veya kuracak kişilerin başvurabildiği İleri Girişimci Destek Programı kapsamında kuruluş, performans ve makine teçhizat desteği verilmektedir. Toplam destek tutarı 375.000,-TL’ye kadar çıkabilmektedir. İleri Girişimci desteğine başvurabilmek için KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet göstermek gereklidir. Söz konusu faaliyet programları ise ağırlıklı olarak imalat-üretim ve yazılım bilişim gibi teknoloji alanlarıdır.