İş Planı Nedir ?
Hibe Analiz Danışmanlık

İş Planı Nedir ?

İşletmeler devlet hibe ve teşviklerinden faydalanmak için iş planı hazırlayarak KOSGEB, Ticaret Bakanlığı, Tübitak gibi kurumlara başvuru yaparlar. İş planı bir firmanın ileriye yönelik olarak ulaşmak istediği hedeflerini, bu hedefe ulaşmak için faaliyetlerini, hangi süreçte nasıl bir yol izlemesi gerektiğini gösteren bir rapordur. Girişimci iş planında işletmesinin hangi faaliyetleri ne zaman, nasıl ve kimlerle yapacağını gösterir. İş planı girişimcilere işletmelerin hedefleri ve hedeflerin nasıl gerçekleştirileceği, hangi yöntemlerin uygulanacağı konularında yön verir.

İş planına öncelikle özet kısmını hazırlayarak başlamalıyız. Burada yapılacak işin kapsamı, işin faydası, rakiplerimiz ile farklarımızı, işimizi büyütmek ya da yeni bir iş kurmak için ihtiyacınız olan kaynağı ve sebeplerini, yönetim tecrübesini ve bu tecrübenin faydasını aktarmanız gerekir.

Bir iş planı oluşturulduğunda finansal kaynaklar, operasyonel işlemler, tanıtım ve pazarlama ile ilgili planlamalar daha iyi yapılabilir. Tüm riskler ve fırsatlar detaylı olarak belirlenerek sürdürülebilir iş akışı oluşturulur. İşletmeler kısa, orta ve uzun vadede iş planı oluştururlar.

Yeni bir girişim için fikriniz varsa hayata geçirmek ve ölçülebilir hale getirmek için işi farklı yönlerden ele almalısınız. Kısa, orta ve uzun vadede girişim için iş planı oluşturmak doğru stratejiler belirlenmesini sağlar. İş planı, iş hedeflerinin, işletme önceliklerinin ve performansının analiz edilmesini sağlar.

İş Planı Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

Öncelikle piyasada benzer iş yapılan firmaların iyi analiz edilerek güçlü ve zayıf yönlerimizi ortaya koymalıyız. Rakip analizi işletmeye eksiklerini görmesi ve alması gereken önlemler konusunda yardımcı olacaktır.

İş planının sade, anlaşılabilir ve net olması gerekir. İşletmenin eksikleri ve artılarını görebilmek için plan oluştururken gerçekçi olmakta fayda vardır. İşletmenin misyon ve vizyon net olarak oluşturulmalıdır. Vizyon belirlerken girişim hedeflerini kısa, orta ve uzun vadede planlamak ve küçük görevler belirlemek işin sağlıklı ilerlemesini sağlar.

Pazar araştırması ve SWOT Analizi mutlaka yapın. Yeni bir işe başladığınızda sektörünüzdeki rakipleri detaylı olarak analiz etmelisiniz. Bu sayede girişiminizde eksikleri belirleyebilirsiniz. SWOT analizinde ise girişimin güçlü, zayıf yönlerini belirlerken sektördeki fırsat ve riskleri ortaya çıkarabilirsiniz.

İş planı farklı amaçlar için hazırlanmaktadır. Gelir-gider dengesi, kullanılabilecek kaynaklar ve pazarlama stratejilerini doğru yönetmek için amacınızı belirleyin. İş planınızda ürün ve hizmetinizin insanlara katacağı faydaları belirlemeli, değerlerinizi, kurumsal kimliğinizi plana eklemelisiniz.