İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR YAYINLANDI
  • Anasayfa|
  • İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR YAYINLANDI
Hibe Analiz Danışmanlık

İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR YAYINLANDI

Resmi Gazete'de bugün (18.08.2022) yayınlanan kararla İmalat Sanayindeki sınai ve ticari firmalara yönelik Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri güncellendi. Yeni kararla 2006 yılından itibaren peyderpey yayınlanan ve aktif kullanılan Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ, Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ gibi toplamda 11 Tebliğ yürürlükten kaldırılarak; ilgili tebliğler kapsamındaki desteklerin çoğu 5973 sayılı karar altında yayınlanmıştır. İlgili kararda yeni eklenen destekler de yer almaktadır. "Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği" adı ile şirketlerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı alacakları danışmanlık ve rapor giderleri %50 oranında ve proje başına 200.000 TL'ye kadar desteklenmektedir. İhracat artırmaya yönelik danışmanlık desteği yeni eklenen kalemler arasındadır. Ayrıca yeni kararda "Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği" adı ile yayınlanan ve çok kanallı zincir mağaza marka sahibi şirketlerin Pazar araştırması çalışması, mağaza kurulum giderleri, franchise giderleri gibi birçok giderlerinin desteklendiği yeni bir destek kalemi bulunmaktadır. Bunun yanında; birim kira desteği, tanıtım desteği, pazara giriş belgesi desteği, küresel tedarik zinciri desteği gibi destekler bazı hibe oran ve hibe üst limiti farklılıkları ile devam etmektedir. E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği ise yeni kararda yer almamaktadır. Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen / onaylanan / harcamasının tamamı veya bir kısmı yapılan faaliyetlere ve projelere ilişkin destek başvurularının sonuçlandırılmasında yürürlükten kaldırılan mevzuatların lehe olan hükümlerinin uygulanacağı; ilgili başvuruların varsa bu kararın lehe olan hükümlerinden de yararlandırılacağı belirtilmiştir.