KOBİ TANIMI DEĞİŞTİ
Hibe Analiz Danışmanlık

KOBİ TANIMI DEĞİŞTİ

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin tespitinde kullanılan kriterler güncellendi. Artık çok daha fazla işletme KOBİ sınıfına girecek.

KOBİ'lerin sınıflandırılması 

MADDE 5- (1) KOBİ'ler, net satış hasılatları, mali bilanço tutarları ve çalışan sayılan dikkate alınarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır: 

a) Mikro işletme: Yıllık çalışan sayısı on kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri on milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir. 

b) Küçük işletme: Yıllık çalışan sayısı elli kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.  

c) Orta büyüklükteki işletme: Yıllık çalışan sayısı ikiyüzelli kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri beşyüz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdi