Geleneksel Girişimcilik Destek Programı
Hibe Analiz Danışmanlık

Geleneksel Girişimcilik Destek Programı

Programdan Yararlanma Koşulları

Girişimcinin;

  • Geleneksel Girişimci Sertifikasının Vergi levhasından önce alınması
  • Girişimcinin son 3 yıl içinde vergi mükellefiyetinin olmaması,
  • KOSGEB’in desteklediği faaliyet konularıyla işletme açılması
  • İşletmedeki ortalık payının en az %50 olması şartı aranır.
  • Tercihen birinci derece akrabaları ile aynı faaliyeti göstermemelidir.

 

Geleneksel Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

* Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.