KKYDP Destekleri
Hibe Analiz Danışmanlık

KKYDP Destekleri

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile basınçlı sulama sistemleri konularında yapacakları öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan kırsal kalkınma programıdır.

KKYDP kapsamında her yıl çıkartılan tebliğ ile belirlenen süre içinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ile tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlara, yenilenebilir enerji üretim tesislerine ve makine ekipman alımlarının desteklenmesi ile yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanılmasının yaygınlaştırılmasına yönelik projelere  hibeye esas proje tutarının %50 si hibe olarak verilmektedir. Ayrıca kırsal ekonomik altyapı yatırım konuları kapsamında kırsal turizm yatırımları, el sanatları ve katma değerli ürünler, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri gibi konulara da aynı oranda hibe desteği verilmektedir.