Pazara Giriş Belgesi Desteği
Hibe Analiz Danışmanlık

Pazara Giriş Belgesi Desteği

Programın Amacı Nedir?

Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleri harcamaların belirli bir bölümünün desteklenmesidir.


Programın Kapsamı Nedir?

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin pazara giriş belgeleri alımlarını sağlamaya yönelik destekleri kapsar.


Kimler Başvurabilir?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ve Türk Ticaret Kanunu’nun 124.üncü maddesinde belirtilen kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler.


Destek Unsurları Nedir?

  • Müracaat ve doküman inceleme giderleri
  • Belgelendirme tetkik giderleri
  • İlk yıla ait belge kullanım ücretleri
  • Test/analiz raporu giderleri
  • Zorunlu Kayıt Ücretleri
  • Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti
  • Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti


Destek Oranları ve Üst Limitleri Nedir?

Destek oranı: %50

Destek üst limiti: Pazara Giriş Belgelerine yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar destek verilir.