Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi
Hibe Analiz Danışmanlık

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

Programın Amacı Nedir?

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile iş birliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasıdır.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Türkiye İhracatçılar Meclisi, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya sanayi odaları, OSB, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör dernekleri, Sektörel dış ticaret şirketleri, Ticaret borsaları, İşveren sendikaları, İmalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler, Türk Ticaret Kanunun 124’üncü maddesinde belirtilen kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri başvuru yapabilir.

Program Kapsamında Sağlanan Destekler ve Desteklerin Üst Limitleri Nedir?

- E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği; 

Genel esaslar:

  • Şirketler, Bakanlıktan onay almış e-ticaret siteleri için yararlanabilirler.
  • Destekten yararlanmak isteyen şirketlerin ticari faaliyetleriyle ilgili en az bir yabancı dil desteği olan internet sitelerinin olması zorunludur.
  • E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.
  • E-ticaret siteleri tarafından düzenlenen faturalarda hizmet süresi en fazla 1 (bir) yıl olmalıdır. Hizmet süresi daha fazla olan faturaların, sadece 1 (bir) yıllık tutarı destek kapsamındadır.


Destek oranı: %60
Destek üst limiti: E-ticaret sitesi başına 8.000,00 TL’dir.


Şirketler en fazla 3 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesine başına en fazla 2 yıl süresince faydalanabilirler. 


- Sanal Ticaret Heyeti Desteği;

İş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir: 

a) Sanal ticaret heyetinin tanıtımına yönelik internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri, 
b) Sanal ticaret heyetinin planlaması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri,
c) Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler, 
ç) Sanal ticaret heyeti faaliyetinin gerçekleştirildiği platformlara ödenen ücretler 
d) Tercümanlık giderleri

Destek oranı: %50
Destek üst limiti: Faaliyet başına 50.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

- Sanal Fuarlara Katılım Desteği;

İş birliği kuruluşlarınca gerçekleştirilen sanal fuar katılımları çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir; 

a) Sanal fuar katılımı kapsamında yurt dışına yönelik internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri,
b) Sanal fuar katılımının planlaması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri, 
c) Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler, 
ç) Sanal fuar katılımı kapsamında ana organizatöre ödenen giderler.

Destek oranı: %50
Destek üst limiti: Faaliyet başına 50.000 ABD dolarına kadar desteklenir.

- Sanal Fuar Organizasyon Desteği

İş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonu çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir: 

a) Sanal fuar organizasyonu tanıtımı kapsamındaki harcamaların en az %80’i yurt dışına yönelik olmak kaydıyla, internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri, 
b) Sanal fuar organizasyonun planlamasına ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri, 
c) Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler, 
ç) Sanal fuar organizasyonunun gerçekleştirildiği platformlara ödenen giderler.

Destek oranı: %50
Destek üst limiti: Faaliyet başına 100.000 ABD dolarına kadar desteklenir.