Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
Hibe Analiz Danışmanlık

Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Programın Amacı Nedir?

Şirketlerin e-ticaret alışkanlığı kazanmalarının desteklenmesidir.


Programın Kapsamı Nedir?

E-Ticaret sitelerine üyelik ücretleri desteklenerek firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerinin kolaylaştırılması sağlanmaktadır.


Kimler Başvurabilir?

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri, işbirliği kuruluşları proje onayına müteakip en az 250 şirketin yer aldığı proje gruplarına ilişkin başvurularını Bakanlığa iletir.


Destek Unsurları Nedir?

Ticaret Bakanlığı tarafından ön onay verilmiş e-ticaret sitelerine üyeliklere destek sağlanmaktadır.


Destek Oranı ve Üst Limitleri Nedir?

Destek oranı: E-ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri iş birliği kuruluşları için %80 oranında desteklenir.

Destek üst limiti: Başvuruda yer alan her bir şirket için iş birliği kuruluşlarına e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2.000 ABD doları tutarında destek verilir.

*İş birliği kuruluşları, destekten en fazla 5 e-ticaret sitesi için yararlanabilir.

*E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.

*Üye olunan e-ticaret sitesinin Bakanlıktan onay almış olması gerekir