TKDK Destekleri
Hibe Analiz Danışmanlık

TKDK Destekleri

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile desteklenen Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı (IPARD 1 ve 2) kapsamında kırsal alanda kalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme olmak üzere 3 ana başlıkta hibe desteği sunmaktadır.

 

Desteklenen Sektörler

 

Hibe ve Limitler

 

 

101 TEDBİRİ:

1. Süt Üreten İşletmeler

2. Besi işletmeleri

3. Beyaz Et Üreten İşletmeler 4. Yumurta Üreten İşletmeler

 

%40-%70 ARASI HİBE

· Hibeye esas uygun harcama limitleri 5.000 – 1.000.000 Avro arasındadır.

· Her bir sektör için kapasite limitleri belirlenmiştir.

 

 

103 TEDBİRİ

5. Süt İşleyen İşletmelere Ve Süt Toplama Merkezi

6. Kırmızı Et kesimhanesi, et parçalama ve işleme tesisi

7. Kanatlı Et kesimhanesi, et parçalama ve işleme tesisi

8. Meyve ve Sebze için soğuk hava deposu ve paketleme

9. Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

 

 

%50 HİBE

• Hibeye esas uygun harcama limitleri 30.000 – 3.000.000 Avro arasındadır.

• Her bir sektör için kapasite limitleri belirlenmiştir.

 

 

302 TEDBİRİ

10. Süs bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Mantar, Fide Ve Fidan, Çiçek Soğanı

11. Arıcılık ve Arı Ürünleri

12. Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürün İşletmeleri

13. Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri

14. Su Ürünleri Yetiştiriciliği

15. Makine Parkları 16. Yenilenebilir Enerji Yatırımları

 

%55-%65 HİBE

• Hibeye esas uygun harcama limitleri 5.000 – 500.000 Avro arasındadır.

• Her bir sektör için kapasite limitleri belirlenmiştir.