Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması Desteği
Hibe Analiz Danışmanlık

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması Desteği

Programın Amacı Nedir?

Uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.


Programdan Kimler Yararlanabilir?

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, DTSŞ ve SDŞ’ler ile 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri başvuruda bulunabilmektedir.


Programın Destek Süresi Nedir?

Marka programına dahil edilen şirketler 4 yıl süreyle desteklenir.

TURQUALITY Programına dahil edilen şirketler ise her bir hedef pazar başına en fazla 5 yıl olmak sureti ile süresiz* olarak desteklerden yararlanabilmektedir.


Programın Destek Unsurları Nedir?

Marka/TURQUALITY Programı kapsamında firmaların;

 • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,
 • Sertifikasyona ilişkin giderleri,
 • Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri,
 • Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,
 • Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri,
 • Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri desteklenmektedir.

Anılan finansal desteklerin yanında; firmaların orta ve üst düzey yöneticilerine Koç, Sabancı, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri’nde Yönetici Geliştirme Programı kapsamında eğitim verilmektedir.

Şirketlere Yönelik Marka/Turquality Programı Destek tutarları, Oranları ve Limitleri Nedir?

Destek Türü Destek Konusu Destek Oran ve Limitler
Tanıtım Desteği Şirketlerin destek kapsamına alınan markaları ile yurtdışında gerçekleştirecekleri tanıtım faaliyetleri desteklenir.

%50

 • Turquality Programı

-Hedef Pazar Başına 5 yıl
-Destek Üst Sınırı Yok

 • Marka Programı

-1.600.000 TL*/yıl

Marka Patent Tescil Desteği Şirketlerin patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile destek kapsamına alınan markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri desteklenir

%50

 • Turquality Programı

-Hedef Pazar Başına 5 yıl
-Destek Üst Sınırı Yok

 • Marka Programı

-200.000 TL*/yıl

Danışmanlık Desteği Şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları kurumsal altyapı geliştirmeye yönelik danışmanlık harcamaları ile hedef pazarlarına yönelik alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri desteklenir.

%50

 • Turquality Programı

-2.000.000 TL*/yıl
-Hedef Pazar Başına 5 yıl (Kurumsal Altyapıyı Geliştirmeye Yönelik Danışmanlıklar yalnızca ilk 5 yıl desteklenir.)

 • Marka Programı

-1.200.000 TL*/yıl

İstihdam Desteği Şirketlerin destek kapsamına alınan markalı ürünleri ile ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı ile ürün geliştirme departmanlarında görev alan mühendislerine ilişkin giderleri desteklenir.

%50

 • Turquality Programı

-Aynı anda azami 10 kişi
-İlk 5 yıl
-Destek Üst Sınırı Yok

 • Marka Programı

-Kişi Sınırı Yok
-800.000 TL*/yıl

Sertifikasyon Desteği Hedef pazarlara girmek için gerekli olan ve çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her türlü giderleri ile ruhsatlandırma test/klinik giderleri desteklenir.

%50

 • Turquality Programı

-Hedef Pazar Başına 5 yıl
- 2.000.000 TL*/yıl

 • Marka Programı

-1.000.000 TL*/yıl

Birim Kira/ Dekorasyon Desteği Şirketlerin destek kapsamına alınan markalı ürünlerine yönelik yurtdışında gerçekleştirecekleri kira, kurulum/konsept mimari/dekorasyon harcamaları ile depolama hizmetine ilişkin giderleri desteklenir.

%50

 • Turquality Programı

-Hedef Pazar Başına 5 yıl
-Kira; Destek Üst Sınırı Yok
- Dekorasyon; Birim Başına 800.000 TL* (Program boyunca azami 50 mağaza)

 • Marka Programı

-6.200.000 TL*/yıl

Franchise Desteği Şirketlerin destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde, birimin kira, dekorasyon ve konsept mimari harcamaları azami iki yıl süresince desteklenir.

%50

 • Turquality Programı

-Hedef Pazar Başına 5 yıl
-Kira; 800.000 TL*/yıl
-Dekorasyon Birim Başına 400.000 TL*
-Program Boyunca Azami 100 birim

 • Marka Programı

-Birim başı 400.000 TL*
-Yıllık azami 10 birim

Pazar Araştırması Desteği Şirketlerin pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri destek kapsamındadır.

%50

 • Turquality Programı

-Hedef Pazar Başına 5 yıl
-Destek Üst Sınırı Yok

 • Marka Programı

-400.000 TL*/yıl

Fuar Desteği Şirketlerin destek kapsamına alınan markaları ile yurtdışında gerçekleştirecekleri fuar katılımı ve tanıtımına ilişkin faaliyetleri desteklenir.

%50

 • Turquality Programı

-Destek Üst Sınırı Yok

 • Marka Programı

-Tanıtım Desteği limitlerine dahildir.

Gelişim Yol Haritası Çalışmaları Destek kapsamına alınan şirketin mevcut konumu, sahip olduğu vizyon ve kurumsal stratejileri ile operasyon ve destek süreçleri, organizasyonları ve teknolojik yetkinliklerinin detaylı olarak incelendiği, uluslararası en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak iyileştirme alanlarının tespit edildiği ve bu alanların şirketlerin stratejik öncelikleri doğrultusunda projelendirilip performans göstergeleri ile hedeflerinin yer aldığı ve destek kapsamına alınan şirketin destek kapsamındaki markasına ve destek dönemine ilişkin uygulayacağı Stratejik İş Planını içeren çalışmaya ilişkin gideri destek kapsamındadır.

%50

 • Turquality/Marka Programı

-1 kereye mahsus
-Marka Başına 800.000 TL