Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Ur-Ge Desteği)
  • Anasayfa|
  • Hizmetler|
  • Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Ur-Ge Desteği)
Hibe Analiz Danışmanlık

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Ur-Ge Desteği)

Programın Amacı Nedir?

URGE projelerinin amacı, yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak İşbirliği Kuruluşlarının önderliğinde firmalar arasında kurulan işbirlikleri ile ihracat seferberliği başlatmaktır. Bakanlığın misyonu kümelenme yaklaşımını esas alan ve etkin proje yönetimi ile hayata geçirilen projelerle başlatılan ihracat seferberliğinin kalıcı bir başarıya dönüşmesini sağlamaktır.


Programın Kapsamı Nedir?

UR-GE projeleri, firmaların iş birliği yaparken aynı zamanda rekabet etmeyi öğrendikleri bir destek sistemidir. Projelerde kaliteli üretim yapan, ancak ihracatı bilmeyen veya başlangıç düzeyinde ihracat yapan firmalar ile halihazırda ihracat yapan ve pazarlarını çeşitlendirmek isteyen firmaların kümelenme mantığı çerçevesinde birlikte hareket etmeleri sağlanmaktadır.


Programla Hedeflenen Nedir?

Destek ile KOBİ’lerin ihracat odaklı rekabet stratejileri benimsemeleri ve uluslararası rekabet ortamında ihtiyaçları olan kabiliyetlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu süreçte firmaların öncelikli olarak faaliyet gösterdikleri iş ortamında iş birliği yapabilecekleri diğer firmaları, kurum ve kuruluşları tanımaları, gelişmek için birlikte çalışmaları, bilgi transferi için iş ağları kurmaları teşvik edilmektedir.


Kimler Başvuru Yapabilir?

URGE Projelerine “İşbirliği Kuruluşları” başka bir ifade ile üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri başvurabilir.


Başvuru Yeri Neresidir?

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

UR-GE Projeleri Destek Unsurları Nelerdir?

  • Ortak ihtiyaç analizi,
  • Ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık)
  • Ortak pazarlama (yurtdışı pazarlama, ikili iş görüşmeleri, alım heyeti)
  • Ortak tanıtım (websitesi, tanıtım filmi, logo) gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetleri desteklenmektedir.
  • İstihdam


UR-GE Projeleri Kapsamında Destek Oranları, Süreleri ve Üst Limitleri Nedir?

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti

Faydalanıcı

İhtiyaç Analizi, Tanıtım, Eğitim ve Danışmanlık

%75

400.000 $

İş birliği Kuruluşları

Yurt Dışı Pazarlama

%75

150.000 $ / Program başına

İş birliği Kuruluşları

Alım Heyeti

%75

100.000 $ / Program başına

İş birliği Kuruluşları

İstihdam

%75

Emsal Brüt Ücret En fazla: 2 kişi

İş birliği Kuruluşları

Bireysel Danışmanlık

%70

50.000 $ / yıl

Şirketler