Kurumsal
Hibe Analiz Danışmanlık

HAKKIMIZDA

Firmamız KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, Bakanlıklar ve Avrupa Birliği başta olmak üzere hibe sağlayıcı tüm ulusal ve uluslararası kurumlara yönelik proje hazırlamak ve yürütmektedir.

Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ’ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile ülkemizde ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Ülkemizde birçok kurum ve kuruluş tarafından KOBİ’lere çeşitli destekler sunulmakta olup maalesef işletmeler sunulan bu destekler ve teşvikler hakkında yeterince bilgi sahibi değildir. İşletmelerin ekonomik olarak büyümesi, uluslararası arenada yerini alabilmeleri adına yerel ve uluslararası kurumlar tarafından verilen hibe, kredi ve diğer teşvikler hakkında bilgilendirmek, ilgili desteklere başvurularını yapabilmelerini sağlamak, uluslararası arenada yer alabilmelerini sağlamak adına Hibe Analiz Danışmanlık olarak kurumlara proje bazlı destekler vermekteyiz. Şirketimiz KOSGEB destekleri ile hibe projeleri yazma ve uygulama konusunda hizmet vermektedir. Kamu Kurumlarına, STK lara ve KOBİ lere Danışmanlık yapmaktadır. Türkiye genelinde kırsal kalkınma projeleri, kalkınma ajansı projeleri, TKDK (İPARD) projeleri, TÜBİTAK projeleri, KOSGEB projeleri ve yatırım teşvik belgesi alınması hususunda çalışmalar yapmaktadır.

Hibe Analiz Danışmanlık olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlara hazırlamış olduğu projelerde %95 oranında başarı sağlamıştır. Firmamız ilgili konularla alakalı çalışmalarını Antalya merkez ofisinde, Elâzığ, Düzce, Denizli, İzmir ve Yurt dışı (Montenegro)  şube ofisleri ile oluşturmuş olduğu bölgesel paydaşları ile sürdürmeye devam etmektedir.

Hibe Analiz Danışmanlık, görev ve sorumluluklarını titiz bir şekilde ele alarak öncelikle işletmelerin istek ve beklentilerini dikkate alarak çalışmaktadır.

Misyon & Vizyon

Misyonumuz:

Takımımız; Kaliteli ve özgün projeler üreterek hizmet verdiğimiz firmaların ulusal ve uluslararası arenada rekabet güçlerini artırmaya yönelik yapacakları yatırımlara hibe desteği almak.

Vizyonumuz:

Yerel bazda sürdürdüğümüz liderliğimizi uluslararası boyuta taşımak ve danışmanlık alanında tüm dünyada tanınan markalar arasında yer almaktır.

 

Hibe Analiz Danışmanlık

Danışma Hattımız

02424708606